INHOUDSOPGAVE

 

[Artikel 1] Toepassingsgebied van de servicevoorwaarden

[Artikel 2] Definities

[Artikel 3] Omvang van de dienst

[Artikel 4] Verkoopovereenkomsten

[Artikel 5] Retourneren van producten

[Artikel 6] Levering van producten

[Artikel 7] Eigendomsoverdracht

[Artikel 8] Beëindiging van de service en verwijdering van geregistreerde informatie

[Artikel 9] Beheer van ID en wachtwoord

[Artikel 10] Verbod

[Artikel 11] Bescherming van persoonlijke informatie

[Artikel 12] Disclaimer

[Artikel 13] Stoppen en beëindigen van de dienst

[Artikel 14] Herziening en beëindiging van de dienst

[Artikel 15] Copyright

[Artikel 16] Geschil

[Artikel 17] Toepasselijk recht

 

Artikel 1 Toepassingsgebied van de servicevoorwaarden

 

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door en begrijp en ga akkoord met alle voorwaarden voordat u winkelt op de website van Florybridal Hong Kong Co., Ltd. (hierna "het Bedrijf" genoemd).

 

De Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle items met betrekking tot het gebruik van onze service door onze klant ("het Lid" hierna), waarvan de definitie in het volgende artikel wordt uiteengezet.

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en de herziene voorwaarden worden van kracht en van toepassing op dergelijke wijzigingen.

 

 

 

[Artikel 2] Definities

 

1.Service betekent de verkoop van producten die op deze website worden vermeld en alle andere gerelateerde services.

 

2. Lid betekent een persoon die het lidmaatschap aanvraagt ​​na akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden en wiens aanvraag door ons is goedgekeurd.

 

3. Klanten betekenen gezamenlijk onze klanten en Leden die onze website gebruiken en akkoord gaan met de Servicevoorwaarden.

 

 

 

[Artikel 3] Omvang van de dienst

 

1. gebruikers van de service moeten zich houden aan de servicevoorwaarden. Als een gebruiker minderjarig is, moet zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger zijn of haar gebruik van de dienst goedkeuren.

 

Het bedrijf zal onze verplichtingen jegens onze klanten nakomen door producten af ​​te leveren op het door een gebruiker opgegeven postadres of, in het geval het bedrijf verplicht is een kennisgeving te sturen, door een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door een gebruiker is geregistreerd.

 

 

 

[Artikel 4] Verkoopovereenkomsten

 

1. Er wordt aangenomen dat er een contract is gesloten tussen een lid en ons wanneer het bedrijf een bestelling bevestigt die door het lid is gedaan met behulp van door ons verstrekte middelen.

 

2.Na voltooiing van een betaling wordt annulering niet geaccepteerd. Houd er rekening mee dat restitutie of teruggave van producten alleen van toepassing is als er sprake is van een defect aan het product zelf.

 

3.Leden betalen het factuurbedrag op de door ons vastgestelde vervaldag, volgens de door ons voorziene middelen.

 

4. Het is leden niet toegestaan ​​om het recht dat uit het verkoopcontract met ons is gegenereerd, over te dragen of te onderpanden.

 

5.Indien een lid niet betaalt op de door ons vastgestelde vervaldag, kan het bedrijf het verkoopcontract annuleren door een annuleringsbericht te sturen naar het door het lid opgegeven e-mailadres.

 

6.In het geval dat een van de volgende situaties waar is, kan het bedrijf het verkoopcontract gedeeltelijk of volledig annuleren door een annuleringsbericht te sturen naar het door het lid opgegeven e-mailadres, zelfs nadat het akkoord is gegaan met een dergelijk contract:

 

i.Het lid is minderjarig zonder toestemming van zijn of haar ouders of voogd.

 

ii. Het Lid heeft in het verleden de Servicevoorwaarden en / of andere door ons uiteengezette regels geschonden.

 

iii. Het lid heeft vals, verkeerd en / of onvolledig ingevuld in het bij ons ingediende aanvraagformulier.

 

 

 

 

iv. Het lid heeft in het verleden niet betaald.

 

v.Tijdens een aankoopproces vraagt ​​het Bedrijf het Lid om een ​​betaalmiddel te wijzigen na ontvangst van het resultaat van het kredietonderzoek, en het Lid kan een dergelijke wijziging niet aanbrengen.

 

vi. Het lid heeft handelingen verricht om ons, andere leden of andere derden te verstoren of nadelen te veroorzaken.

 

vii. Het Lid is herhaaldelijk teruggekeerd of geweigerd om producten te ontvangen zonder redelijke redenen.

 

viii.Het bedrijf kan het bestelde product niet garanderen omdat het niet op voorraad is bij de leverancier, het uitstellen of annuleren van de vrijgave van het product of om andere redenen. ix. Het bedrijf heeft besloten dat het contract ongepast is.

 

[Artikel 5] Retourneren van producten

 

Wij bieden retour- en omruilservice.

 

[Artikel 6] Levering van producten

 

1.Producten of andere goederen (hierna "goederen") kunnen over de hele wereld worden geleverd.

 

2.Klanten kunnen hun afleveradres niet wijzigen, tenzij ze een door ons verstrekt aanvraagformulier indienen.

 

3.Onze goederen worden aan de klanten geleverd door een bezorgbedrijf, waarmee het bedrijf op eigen verantwoordelijkheid een contract heeft uitgevoerd. Alle zaken met betrekking tot levering moeten voldoen aan de zelfklevende voorwaarden van het bezorgbedrijf.

 

4.Verzending wordt betaald door klanten, tenzij het bedrijf expliciet aangeeft dat het bedrijf ervoor betaalt op een aparte pagina.

 

[Artikel 7] Eigendomsoverdracht

Zodra een product in handen is van het bezorgbedrijf, wordt de eigendom van het product overgedragen aan de klant.

 

[Artikel 8] Beëindiging van de service en verwijdering van geregistreerde informatie

 

Als een van de volgende punten van toepassing is op een gebruiker, kan het bedrijf de service beëindigen of de geregistreerde informatie van de gebruiker verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en / of toestemming van de gebruiker. Mocht de bovenstaande handeling ook schade toebrengen aan de gebruiker of een derde partij, neemt het bedrijf geen verantwoordelijkheid voor hen.

 

 

 

1.De gebruiker heeft de Servicevoorwaarden of andere door ons uiteengezette regels geschonden.

 

2.De geregistreerde informatie is onjuist gebleken.

 

3. De gebruiker heeft zijn / haar ID en wachtwoord misbruikt of heeft een derde partij gevraagd dit te doen.

 

4.Het is gebleken dat de gebruiker een behandeling heeft ontvangen, zoals de beëindiging van de service en / of het verwijderen van zijn / haar geregistreerde informatie.

 

De gebruiker heeft de betaling voor de service vertraagd of mislukt, inclusief de prijs voor een product.

 

6.De gebruiker is onbereikbaar geworden via e-mails, telefoons en andere middelen.

 

7.Elk verzoek tot beslaglegging, voorlopige beslaglegging, voorlopige beschikking, gerechtelijke tenuitvoerlegging en / of faillissement is ingediend tegen de klant of de klant heeft een dergelijk verzoek ingediend.

 

  1. Wanneer het bedrijf heeft besloten dat de gebruiker ongepast is.

 

[Artikel 9] Beheer van ID en wachtwoord

 

De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van zijn / haar ID en wachtwoord.

 

De gebruiker mag zijn / haar ID en wachtwoord niet overdragen, van eigenaar veranderen of zijn / haar wachtwoord lenen.

 

3. De gebruiker moet onze instructies rapporteren en volgen in het geval dat zijn / haar ID en wachtwoord is misbruikt door een derde partij. De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor schade veroorzaakt door misbruik van zijn / haar ID en wachtwoord door een derde partij als gevolg van zijn / haar nalatigheid, en de onderneming aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

 

  1. Dit artikel is alleen van toepassing indien het bedrijf ID's voor gebruikers heeft aangemaakt.

 

[Artikel 10] Verbod

Met betrekking tot het gebruik van de Dienst zijn de volgende handelingen verboden.

 

Als het bedrijf schade lijdt als gevolg van een van de volgende handelingen (dergelijke schade omvat kosten van personeel dat de zaak heeft afgehandeld en elk ander kostendekkend bedrag), kan het bedrijf een vergoeding voor dergelijke schade van de klant eisen.

 

1. Handelingen in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en andere notandum vermeld op de website.

 

2. Handelt om schade te berokkenen of eventueel bij te dragen aan schade rechten, voordelen en / of onderscheidingen van ons of een derde partij.

 

3. Handelt om aanstootgevend te zijn of mogelijk bij te dragen om aanstootgevend te zijn voor de openbare orde en moraal en / of om regels te overtreden of mogelijk bij te dragen.

 

4. Handelt om een ​​valse melding te doen met betrekking tot het gebruik van de Dienst.

 

5. Handelingen om producten en informatie die het bedrijf verstrekt door te verkopen, deze te gebruiken voor winst of om zich voor te bereiden op dergelijke handelingen.

 

6. Handelt om vicieuze programma's te gebruiken of om zich voor te bereiden op dergelijke handelingen.

 

7. Handelt om illegaal toegang te krijgen tot de server van de Dienst en andere computers of om zich voor te bereiden op dergelijke handelingen.

 

8. Handelt om illegaal ID, wachtwoorden en / of persoonlijke informatie te gebruiken.

 

9. Handelt om ons, onze gelieerde ondernemingen en andere derde partijen te discrimineren, bedreigen, belasteren, beledigen en / of belasteren, ongeacht of dit waar is.

 

10. Handelt in strijd met voorschriften en codes of is aanstootgevend voor de openbare orde en moraal.

 

11. Handelt om een ​​misdaad te plegen, bij te dragen aan crimineel gedrag of dergelijke handelingen te impliceren.

 

12.Wanneer het bedrijf heeft besloten dat het ongepast is.

 

 

 

[Artikel 11] Bescherming van persoonlijke informatie

 

1.Het bedrijf gebruikt de persoonlijke gegevens van een gebruiker om de service te beheren, producten en services te verkopen, geld te verzamelen en advertenties te verzenden. Op voorwaarde dat informatie zoals statistische gegevens die een bepaald individu niet identificeren niet onder dit artikel valt.

 

2.Het bedrijf houdt zich aan de voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonlijke informatie en doet ons best om de door gebruikers verstrekte persoonlijke informatie te beschermen.

 

  1. Het bedrijf vertrouwt de persoonlijke informatie aan een derde partij toe om een ​​soepele werking te verbeteren.

 

 

 

 

 

[Artikel 12] Disclaimer

 

1.Het bedrijf biedt geen juridische garantie voor nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, recentheid, geschiktheid, zekerheid, activiteit en de inhoud van de informatie die via de service wordt verstrekt. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade aan klanten en andere derden veroorzaakt door de informatie.

 

2. Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies en nadeel veroorzaakt aan gebruikers, behalve die vermeld in artikel 3 Reikwijdte van de service.

 

3.Het bedrijf aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige schade, verlies en nadeel veroorzaakt aan gebruikers als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de service.

 

4.Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden in overeenstemming met de informatie die door gebruikers is verstrekt.

 

5.De gebruiker neemt de volledige verantwoordelijkheid voor schade, verlies en nadeel veroorzaakt door het gebruik van de service, lost de kwestie op eigen verantwoordelijkheid en kosten op en veroorzaakt geen problemen.

 

6.Het bedrijf vergoedt schade en verlies aan een klant die een product bij ons heeft gekocht, alleen vanwege het verborgen defect van het product of om redenen waarom het bedrijf de verantwoordelijkheid op zich neemt, tot het bedrag dat gelijk is aan de prijs van het product.

 

7. Het bedrijf biedt geen garantie voor schade veroorzaakt door vicieuze programma's zoals het computervirus, in verband met het gebruik van de website.

 

8. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor telecommunicatiekosten die worden gegenereerd in verband met het gebruik van de website door een gebruiker.

 

9. Dit artikel legt alle verantwoordelijkheid vast die het bedrijf jegens onze klanten draagt. Het bedrijf vergoedt niet de verloren inkomsten van klanten, indirecte schade, speciale schade, advocaatkosten en andere schade die niet in dit artikel is vermeld.

 

 

 

 

 

[Artikel 13] Stoppen en beëindigen van de dienst

 

1.Het bedrijf kan de service geheel of gedeeltelijk stopzetten of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van gebruikers als een van de volgende situaties van toepassing is:

 

i. wanneer het bedrijf het onderhoud, updates en inspecties doet.

 

ii. wanneer incidenten zoals brand, black-out, natuurrampen, oorlog, oproer, stakingen en andere plaatsvinden.

 

iii. Bij problemen in het systeem die het onmogelijk maken om de Service te verlenen, treden deze op.

 

iv. wanneer diensten die nodig zijn om de Dienst te verlenen niet worden geleverd door telecommunicatiedienstverleners.

 

v.Als er operationele of technische problemen zijn met betrekking tot de bovenstaande twee clausules.

 

vi. wanneer de onderneming heeft besloten dat een dergelijke stopzetting of stopzetting noodzakelijk is.

 

 

2. Indien een dergelijke stopzetting of beëindiging schade aan klanten veroorzaakt, nemen wij geen verantwoordelijkheid voor hen.

 

 

[Artikel 14] Herziening en beëindiging van de dienst

 

 

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de service naar eigen goeddunken geheel of gedeeltelijk te herzien of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en toestemming van gebruikers. Mocht een dergelijke herziening of beëindiging schade toebrengen aan klanten, dan nemen wij geen verantwoordelijkheid voor hen.

 

 

[Artikel 15] Copyright

 

Alle inhoud, inclusief gegevens, ontwerpen, gegevens, afbeeldingen en teksten op deze website vallen onder het copyright van het bedrijf of de legitieme maker. Het is verboden deze inhoud te gebruiken buiten het kader van wat is bepaald in rechten van copyright, handelsmerk en ander intellectueel eigendom zonder toestemming van de rechthebbende te verkrijgen.

 

 

 

[Artikel 16] Geschil

 

Gebruikers gaan ermee akkoord dat elk geschil tussen de partijen met betrekking tot de aankoop van goederen of diensten via deze website wordt beslecht door de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Hong Kong.

 

 

[Artikel 17] Toepasselijk recht

 

De wet die van toepassing is op de samenstelling en werking van de Servicevoorwaarden is de wetgeving van Hong Kong.